پذیرش و جوابدهی

واحد پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه با طراحی منحصر به فرد، مدرن و دارا بودن انواع امکانات رفاهی در خدمت مراجعه کنندگان عزیز می باشد.